Контакт / Impressum

Hoffmann Dental Manufaktur GmbH
Wangenheimstr. 37/39
14193 Berlin
Телефон : +49 30 82 00 99 0
Телефакс : +49 30 82 00 99 29
E-Mail :info@hoffmann-dental.com

Авторизиран деловодител:
Tobias M. Hoffmann
Yvonne Hoffmann

Регистарски суд: Amtsgericht Charlottenburg
Регистарски број: HRB 20516
Даночен број: DE811297226

Одговорна за содржината: Yvonne Hoffmann

Webdesign/coding: e4b1 IT Solutions GmbH Berlin

 

 

Прашање

Ве молиме пополнете ги следните полињаЗадолжителни полиња се маркирани со*

ГоспоѓаГосподин

Презиме *

Име *

Фирма

Улица

Поштенски број

Град

Држава *

Емаил *

Телефон

Мобилен

Факс

Јас би сакал да бидам контактиран од вашите консултанти за медицински продукти.

Јас се интересирам за

Јас работам дневно во струката
Стоматолог/ Протетичар-каДистрибутерДруго

Како го најдовте нашиот вебсајт?

Ние ќе ги користиме вашите информации исклучиво за да ви одговориме на вашето барање. Вашите информации нема да бидат предадени на трето лице или употребени за маркетинг цели.