Hoffmann_Experten_werzeug_anmischblock-kristallglas

صفحه شیشه ای کریستالی
(برای مخلوط کردن سیمان)

موارد کاربرد

موارد کاربردشکن، مقاوم در برابر سایش کاردک فلزی، ابزاری مناسب برای مخلوط کردن تمام سیمانهای هافمن است.
در طول مخلوط کردن سیمان صفحه شیشه ای دارای یک درجه حرارت ثابت است حتی در زمان گرمای ناشی از واکنش. بلوک شیشه ای فضای یکدست و راحت برای حرکت دست ارائه می دهد،

 

صفحه شیشه ای کریستالی
شماره سفارش ابزار ابعاد و وزن
82900 Anmischblock aus Kristallglas, massiv ملیمتر x ۷۵x۱۵۰x۲۰
596 گرم