Hoffmann-Carboxylat-CEMENT

Цинк Поли Карбоксилат Цемент
ISO 9917

Насока на Употреба

За финална цементација на алојни коронки, мостови За цементација на џекет коронки и инлејси За прицврстување на ортодонски траки, задржувачки цилиндри и завртки, За цементни надградби, како подлога на сите врсти на материјали при полнење, за привремено полнење дури и за подолг период

Големина на паковањето

Powder: 100g
Liquid: 40ml
Set: 35g Powder+ 15ml Liquid

Available in 15 colours

Достапен во 15 бои:
01 белкаста
02 белкастосина
03 белкастожолта
04 светложолта
05 жолта
06 златножолта
07 златносмеѓа
08 бисерносива
09 сива
10 зеленосива
11 синосива
12 смеѓа
13 сивосмеѓа
14 светлорозева
15 розева

Далнодирај

Instruction for Use
Сигурносен Лист liquid
Сигурносен Лист powder

Гаранција за оригиналност

Гаранција за оригиналност

Animation film