Hoffmann-PHOSPHAT-CEMENT-normallhartend

Цинк фосфат цемент
ISO 9917

Насока на Употреба

За финална цементација на алојни коронки, мостови За цементацијана џекет коронки и инлејси За прицврстување на ортодонски траки, задржувачки цилиндри и завртки, За цементни надградби, како подлога на сите врсти на материјали при полнење, за привремено полнење дури и за подолг период

Video


Големина на паковањето

Powder: 100g
Liquid:40ml
Set: 35g Powder+ 15ml Liquid

Достапен во 15 бои
01 белкаста
02 белкастосина
03 белкастожолта
04 светложолта
05 жолта
06 златножолта
07 златносмеѓа
08 бисерносива
09 сива
10 зеленосива
11 синосива
12 смеѓа
13 сивосмеѓа
14 светлорозева
15 розева

Далнодирај
 

Instruction for Use
Сигурносен Лист liquid
Сигурносен Лист powder

 

Гаранција за оригиналност

Гаранција за оригиналност