Hoffmann-PHOSPHAT-CEMENT-schnellhartend
Цинк фосфат цемент
ISO 9917

Насока на Употреба

За финална цементација на алојни коронки, џекет коронки, мостови, инлајси За прицврстување на ортодонски траки, задржувачки цилиндри и завртки, за привремено полнење дури и за подолг период

 

Големина на паковањето

Powder: 100g
Liquid: 40ml
Set: 35g Powder + 15ml Liquid

Достапен во 15 бои
01 белкаста
02 белкастосина
03 белкастожолта
04 светложолта
05 жолта
06 златножолта
07 златносмеѓа
08 бисерносива
09 сива
10 зеленосива
11 синосива
12 смеѓа
13 сивосмеѓа
14 светлорозева
15 розева

Video

Далнодирај

Instruction for Use
Сигурносен Лист liquid
Сигурносен Лист powder

Гаранција за оригиналност

Гаранција за оригиналност

Animationsfilm

Animations film