Hoffmann_farbtone_harmonic_shades_box

Dla Leonardo da Vinci jamy ustnej
Cement do mocowania na bazie cementu fosforanowego, do przygotowywania indywidualnego koloru w celu dopasowania pełnoceramicznej nadbudowy przepuszczającej światło.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Dobór różnych kolorowych cementów i ostateczne mocowanie z możliwością:

1. korekty koloru nadbudowy w celu dopasowania do pozostałego uzębienia w gabinecie

  • rozjaśnianie (kolor 01 lub mieszanka koloru 01 z odpowiednim pasującym kolorem)
  • przyciemnianie (kolor 07, 10, 11)
  • korekta koloru nadbudowy (wszystkie odcienie i mieszanki odpowiednich kolorów)

2. dopasowania do różnokolorowych kikutów zębów/p>

3. możliwością imitacji ,,żywej miazgi” (udanie zaróżowienia)

KORZYŚCI

  • Bez opakera
  • Bez wypalenia korekcyjnego
  • Dobrze tolerowane mineralne farby spożywcze
  • Płyn testowy dopuszczony jako środek spożywczy
  • Bardzo niskie ryzyko alergii w związku z tolerancją biologiczną ceramik tlenkowych
  • Niewielka grubość filmu przy optymalnym rozmieszczeniu wielkości ziaren w celu zapewnienia stabilnego scalenia mikromechanicznego

 

Cementy fosforanowe są z powodzeniem stosowane w przypadku ceramik o wytrzymałości powyżej 200 MPa, do których należą tlenek cynku, tlenek glinu oraz porcelana wzmacniana dwukrzemianem litu. W zależności od grubości materiału nadbudowy są mniej lub bardziej przejrzyste. Różnie zabarwione kikuty zębów, metalowe odbudowy na ćwiekach lub styki implantów muszą zostać wcześniej zakryte, aby całościowy efekt estetyczny był spójny.
Cementy fosforanowe są nieprzezroczyste. Nieprzezierność cementów może zostać wykorzystana do osiągnięcia jednorodnego zagruntowania lub nawet imitacji żywej miazgi. Kolory cementów zawarte w zestawach można ze sobą mieszać, aby niezależnie od laboratorium osiągnąć indywidualny dobór koloru. Przymierzanie następuje przy pomocy płynu testowego (bez mocowania czasowego).

Hoffmann_farbtone_harmonic_shades-farbe-07-11

Kolor 07 Kolor 11

 

DANE TECHNICZNE
Hoffmann´s Norma ISO
Czas twardnienia: 4:00 – 7:30 min 2:30 – 8:00 min.
Wytrzymałość na ściskanie: 90 – 130 MPa 50 Mpa
Grubość filmu: < 20 μm < 25 μm

 

ZESTAW HARMONIJNYCH KOLORÓW
Numer zam. Opakowanie Kolor Skład
82200 1 x 100 g, Proszku
4 x 30 g, Proszku
01,07,10,11,15 Proszek: tlenek cynku, tlenek magnezu
1 x 40 ml, płyn do cementu Płyn: kwas ortofosforowy
1 x 40 ml, płyn testowy Płyn testowy: Propan-I,II,III-Triol

 

ZAMÓWIENIE DODATKOWE
Numer zam. Opakowanie Kolor
82201 1 x 100 g Proszku 01 white
82507 1 x 30 g, Proszku 07 gold brown
82510 1 x 30 g, Proszku 10 green-grey
82511 1 x 30 g, Proszku 11 blue-grey
82515 1 x 30 g, Proszku 15 pink
82300 1 x 40 ml, płyn do cementu
88800 1 x 40 ml, płyn testowy

 

Pobranie danych

[wp-svg-icons icon=”file-3″ wrap=”i”] Informacje o produkcie
[wp-svg-icons icon=”file-3″ wrap=”i”] Instruction for Use