Hoffmann_Glaswachs_rot_gelb
واکس چسب مخصوص – شکننده مانند شیشه

موارد کاربرد

 • جلوگیری از ترک خوردن در مدل
 • ثابت کردن برای قسمتهای لحیم کاری در ساخت قالبهای لحیمی
 • دلهای تاج و بریج: چسباندن مدلها، مسدود کردن و یا چسباندن کلاهک قالبگیری به یک بریج
 • دوباره ثابت کردن و جسباندن مدلهای بریج برای جلوگیری از تنش در موم
 • تعمیر پروتز: چسباندن قسمت شکسته پروتز همچنین دندان شکسته برای مدل نهایی تولید و مدل های چند تکه
 • تعمیرو جسباندن فک بالا و پایین برای قرار دادن در آرتیکولتر

 
مزايا

 • به خصوص مناسب برای تکنیکهای موم
 • شکل میله بسیار خوبی قابل کار با حرارت دادن
 • موم به طور مستقیم با شعله (حالت قطره ای) و یا ذوب یک مقدار معین در ظرف داغ
 • چسبندگی عالی و پایدار: قابل چسبیدن به گچ یا سایر مواد
 • ساخته شده از مواد خام خالص طبیعی
 • ۱۰۰ % قابل کنترل خطا، بدون از فرم افتادن مواد موجود در دمای اتاق سخت و شکننده است
 • از بین بردن آسان با استفاده از بخار
 • سوختن راحت – با بوی دلپذیر عسل

 

موم چسب
شماره سفارش مقدار بسته رنگ ترکیبات
82914 میله، ۷۰ گرم ۱۴ زرد کلوفن، موم عسل، موم پالم
82913 میله، ۷۰ گرم ۱۴ قرمز کلوفن، موم عسل، موم پالم

 
DOWNLOAD

Instruction for Use
Material Safety Data Sheet (MSDS) red
Material Safety Data Sheet (MSDS) yellow