Hoffmann_Kupfer_cement

Цинкфосфат цемент со додадок на бакарза

Насока на Употреба

За финална цементација на алојни и џекет коронки, мостови, инлајси, За прицврстување на ортодонски траки, задржувачки цилиндри и завртки, за привремено полнење дури и за подолг период

Големина на паковањето

Powder:100g
Liquid: 40ml

 

Далнодирај

Instruction for Use
Сигурносен Лист liquid
Сигурносен Лист powder

Гаранција за оригиналност

Гаранција за оригиналност
Animations film