Hoffmann_Provisorischer_cement

Cement do wypełnień czasowych o właściwościach antybakteryjnych

W przypadku klasycznych krótkotrwałych wypełnień czasowych cement prowizoryczny Hoffmann´s jest odporny na działanie śliny przez miesiąc i może być użyty do prowizorycznego zamknięcia ubytku. Trwałość prowizorycznego zamknięcia ubytku w dużym stopniu zależy od flory i higieny jamy ustnej oraz sposobu żywienia danego Pacjenta.

 

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Wypełnienia czasowe

 

ZALETY

  • Zalety cementu prowizorycznego Hoffmann´s
  • Łatwo można usunąć go z ubytku
  • Odporny na ślinę przez 30 dni
  • Biozgodny dzięki wyłącznie nieorganicznym składnikom

 

DOWNLOAD

[wp-svg-icons icon=”file-3″ wrap=”i”] Instruction for Use
[wp-svg-icons icon=”file-3″ wrap=”i”] Karty charakterystyki niebezpiecznych produktów liquid
[wp-svg-icons icon=”file-3″ wrap=”i”] Karty charakterystyki niebezpiecznych produktów powder
[wp-svg-icons icon=”file-3″ wrap=”i”] Gwarancja oryginału
[wp-svg-icons icon=”play” wrap=”i”] Animations film