Hoffmann-READY2PROTECT_Ebenen

Długotrwałe antybakteryjne działanie dzięki cząsteczkom miedzi

Sposób działania

Jony miedzi mogą swobodnie poruszać się w strukturze cementu i są w odstępach czasowych uwalniane do otoczenia. R eagują o ne d zięki w ysokiemu p owinowactwu z ujemnie naładowanymi funkcjonalnymi grupami polipeptydów pochodzących z bakterii. Będące skutkiem tego reakcje wiązania zmieniają strukturę molekularną polipeptydów, co prowadzi do utraty funkcji. Polipeptydy (np. białka transportowe, które odpowiedzialne są za uregulowany transport substancji poprzez błony komórkowe) stają się dla komórki bakterii bezwartościowe i wskutek tego komórka umiera. Takie działanie antybakteryjne hamuje powstawanie niepożądanego biofilmu.

 

Korzyści

  • Widoczne na zdjęciu RTG, co umożliwia łatwą kontrolę
  • Łatwe usuwanie nadmiaru materiału
  • Wyjątkowo nieszkodliwy z punktu widzenia medycyny środowiskowej
  • Alergie na miedź występują wyjątkowo rzadko

 

Zakres zastosowania

  • Ostateczne cementowanie koron i mostów na implantach
  • Mocowanie wkładów, nakładów, koron i mostów wykonanych z metali szlachetnych, metali nieżelaznych jak i ceramicznych na metalach
  • Mocowanie koron i mostów ceramicznych wykonanych z tlenku cyrkonu, tlenku glinu i porcelany wzmacnianej dwukrzemianem litu
  • Mocowanie ruchomych części aparatów ortodontycznych
  • Cementowanie sztyftów i śrub

 

READY2PROTECT CEMENT4IMPLANT
Numer zam. Opakowanie Kolor Skład
8007015 20 saszetek x 1 g proszku
1 tuba 1 x 10 ml płynu
Pulver: Zinkoxid, Magnesiumoxid, Kupfersalze
Cementflüssigkeit: o-Phosphorsäure

 

READY2PROTECT
Numer zam. Opakowanie Kolor Skład
8007010 10 saszetek x 1 g proszku
1 tuba 1 x 5 ml płynu
Pulver: Zinkoxid, Magnesiumoxid, Kupfersalze
Cementflüssigkeit: o-Phosphorsäure

 

Download

[wp-svg-icons icon=”file-3″ wrap=”i”] Instruction for Use