Hoffmann_schellack_basisplatten
بدون آلرژی و پایدارای بالا مناسب کار در لابراتورهای دندانپزشکی با صفحات طبیعی لاک شلاک

 

موارد کاربرد

 • سینی قالبگیری مجزا
 • ساخت پروتز: مواد پایه ای برای ثبت جای دندان و ترتیب دندانها

خواص

 • به راحتی و نرمی با حرارت دادن قابل شکل پذیری است
 • ابعادی پایدار (شکل خود را در طول مدت کار حفظ می کند)
 • موجود در دو نوع برای فک بالا و پایین
 • ضخامت مواد در حدود 1.3 میلی متر

مزايا

 • اصلاح کردن بدون از دست دادن مواد با گرم کردن مجدد
 • مواد خام طبیعی با خلوص بالا و کیفیت پزشکی
 • بدون زیان فیزیولوژیکی
 • خاصیت برگشت به چرخه طبیعت
 • دوست دار پوست – بدون آلرژی
 • بوی دلپذیر

توصیه برای استفاده

صفحات پایه قالبگیری شلاک هافمن میبایست به CE آرامی توسط باد زن هوای داغ مورد استاندارد حرارت ببیند. هوای گرم باعث توزیع یکنواخت حرارت و در نتیجه خطر سوختن صفحه را به حداقل می رساند.

صفحه قالبگیری شلاک
شماره سفارش مقدار بسته ترکیبات
82824 8 صفخه فک بالا
+ 4 صفحه فک پایین
شلاک، استئارين، تالک، ميكا
82825 12 صفخه فک بالا شلاک، استئارين، تالک، ميكا
82826 12 صفحه فک پایین شلاک، استئارين، تالک، ميكا
8282104 50 صفخه فک بالا
+ 50 صفحه فک پایین
شلاک، استئارين، تالک، ميكا
8282105 100 صفخه فک بالا شلاک، استئارين، تالک، ميكا
8282106 100 صفحه فک پایین شلاک، استئارين، تالک، ميكا

VIDEO

DOWNLOAD

Instruction for Use
Material Safety Data Sheet (MSDS)