Hoffmann_Silan

Kullanım alanları

C10H20O5Si bazında, iki bileşenli yapıştırıcı organik monomerlerin komposit veseramikteki inorganik dolgu maddelerine birleşmesinde kullanılır. Adhesiv teknik çerçevesinde, metakrilat grubu taşıyıcılarına ( komposit, kompemer, organik modifi ye seramik) birleşme sağlamak için, tam seramik restorasyon yüzeylerine (köprülerin, kronların, inlay ve veneerlerin) silanlama işlemi yapılır.

Paketlenme şekli

A+B her biri 5ml
A Bileşeni: Ethanol içerikli solüsyonB Bileşeni: Ethanol içerikli 3-Metakriloksipropil-trimetoksilan

Download

Ürün bilgisi