Hoffmann_universal_cement

Цинк фосфат цемент
ISO 9917
Да се користи со течност од:
Да се користи со течност од:
Hoffmann’s цемент со нормално стврднување
Hoffmann’s цемент со забрзано стврднување
Hoffmann’s карбоксилат цемент

Насока на Употреба

За финална цементација на алојни и џекет коронки, мостови, инлајси,За прицврстување на ортодонски траки, задржувачки цилиндри и завртки,
за привремено полнење дури и за подолг период како подлога на сите врсти на материјали при полнење ( само со течност од Hoffmann’s цемент со нормално стврднување и Hoffmann’s карбоксилат цемент)

Големина на паковањето

Powder: 100g

Достапен во 15 бои:
01 белкаста
02 белкастосина
03 белкастожолта
04 светложолта
05 жолта
06 златножолта
07 златносмеѓа
08 бисерносива
09 сива
10 зеленосива
11 синосива
12 смеѓа
13 сивосмеѓа
14 светлорозева
15 розева

Далнодирај

Instruction for Use
Сигурносен Лист powder

Гаранција за оригиналност

Гаранција за оригиналност
Animations film